Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej
 2. Administratorem strony jest Neomesse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-732), przy ulicy Mierzeja Wiślana 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000063946, NIP 6762471184, Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@neomesse.com

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Spółka pod firmą Neomesse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-732), przy ulicy Mierzeja Wiślana 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000063946, NIP 6762471184
 2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: http://neomesse.com/
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pośrednictwem adresu mailowego biuro@neomesse.com
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem adresu mailowego przetwarzane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną od Użytkownika wiadomość.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym. W takiej sytuacji j zawierana jest z podmiotem przetwarzającym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Bez powierzenia danych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności w ramach Strony internetowej. Administrator powierza osobowe do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz podmiotom świadczącym inne usługi niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej.

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 2. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 3. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.